Strategický rámec hospodářské restrukturalizace

Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje ve verzi pro jednání Pracovní skupiny 8. září 2016, je návrhem dlouhodobého strategického přístupu vlády a příslušných krajů ke změnám, které podpoří, usnadní a zrychlí restrukturalizaci hospodářství ve strukturálně postižených krajích.

Zpracování návrhu Strategického rámce bylo zadáno MMR v červnu 2016 na základě Usnesení vlády ČR č. 826 ze dne 19. října 2015. Strategický rámec navazuje na podrobnou Vstupní problémovou analýzu zpracovanou v lednu až březnu 2016, která byla opakovaně projednána Pracovní skupinou pro restrukturalizaci a v dubnu schválena Meziresortní pracovní skupinou jako východisko pro zpracování Strategie hospodářské restrukturalizace.

Návrh Strategického rámce představuje mezičlánek mezi „Vstupní analýzou“ a plnou Strategií hospodářské restrukturalizace. Strategický rámec záměrně neobsahuje akční plán, jímž se bude strategie realizovat, a to především proto, že akční plán je třeba projednat s představiteli příslušných krajů.