Připomínkování legislativních předpisů

Paragraf pripominkovani legislativyNa základě členství společnosti SELEX PROmotion GROUP a.s. v Hospodářské komoře České republiky se pravidelně účastníme připomínkování legislativních předpisů v oblatech působnosti společností skupiny SELEX GROUP.

Hospodářská komora České republiky je podle Legislativních pravidel vlády povinným připomínkovým místem pro materiály týkající se právní regulace podnikání. Připomínky mohou uplatňovat všichni členové HK ČR v rámci mezirezortního připomínkového řízení, v němž se projednávají legislativní (zákony, vyhlášky) i nelegislativní (zprávy, koncepce, akční plány) materiály.

Manuál k procesu připomínkování legislativy ZDE.

Cílem aktivit naší společnostinpři připomínkování je především zohlednit realistický přístup k tvorbě legislativy, odhalovat případné chyby a nejasnosti v připravovaných předpisech a zasazovat se o lepší podmínky pro podnikání a podnikatele v ČR.

Veškeré dokumenty vč. předkládacích zpráv, dotazníků pro připomínky i podkladových materiálů naleznete níže.

Poslední připomínkované předpisy:

Cílem veřejné konzultace je shromáždit názory zúčastněných stran o uplatňování a provádění této směrnice zejména v souvislosti s otázkou, zda směrnice:
– dostatečně splňuje na úrovni EU svůj cíl – zajistit odpovědnost bez zavinění na straně výrobce za škodu způsobenou vadou výrobku
– stále odpovídá aktuálním potřebám zainteresovaných stran
– plní svůj účel s ohledem na aktuální technologický vývoj – internet věcí, autonomní systémy apod.