Školení a kurzy

Školení a kurzy

Společnost realizuje kurzy a školení pro zaměstnavatele, zaměstnance i širokou veřejnost v rámci celé České republiky. Vzdělávací akce jsou primárně prováděny v hlavních oborech činnosti společnosti:

– školení a kurzy pro manažery, interní i externí auditory kvality podle mezinárodně platných standardů

– školení a kurzy pro manažery, interní i externí auditory environmentálních systémů řízení

– školení a kurzy pro manažery, interní i externí auditory systémů BOZP

– školení a kurzy pro manažery, interní i externí auditory systémů sociální odpovědnosti

– školení a kurzy pro manažery, interní i externí auditory systémů rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce

– školení a kurzy v oblasti genderové citlivosti a genderového marketingu

– školení a kurzy pro interní posuzovatele shody stanovených výrobků v oblasti stavební, strojní a elekto

– školení a kurzy marketingově orientovaných systémů řízení

– školení a kurzy v oblasti procesního řízení

– školení a kurzy v obasti řízení podle kompetenčního modelu

– školení a kurzy v oblasti měření a automatizace technologických procesů

Veškerá školení jsou realizována prostřednictvím způsobilých zaměstnanců společnosti, ve vlastních školících prostorech vybavených moderní prezentační technikou a infrastrukturou pro aktivní zapojení školených osob.

Školící prostory jsou k dispozici i pro komerční využití:

– školící místnost pro max. 24 lidí + 2 místa pro lektory

– oddělená místnost pro uložení školící techniky a školících materiálů

– uzamykatelná šatna

– kuchyňka s vybavením pro přípravu lehkého občerstvení, studených i teplých nápojů (lednice, mrazící box, kávovar, sklo, porcelán, příbory ad.)

– 12 míst + 2 místa pro lektory vybaveny PC, monitorem, počítačovou myší a bezdrátovou klávesnicí

– 12 míst vybaveno přípojkou pro PC, monitorem, počítačovou myší a bezdrátovou klávesnicí

– plátno a datový projektor, interaktivní tabule, zpětný projektor, sdílená tiskárna, scaner a barevná kopírka

– pojištění

Cena pronájmu: 1.299,- Kč + DPH/ hod.

Cena pronájmu:   399,- Kč + DPH/ hod. (bez využití počítačové a audiovizuální techniky)