FAQ

Existuje řada otázek, které nám opakovaně kladete a tak přinášíme odpovědi na nejčastější z nich. Odpovědi jsou uváděné tak, aby byly rozumitelné široké veřejnost, což může v některých případech vyvolat formální nesoulad s čistě odbornou definicí:

OtázkaJak se dělí technické normy?

Odpověď:

Česká technická norma – je dokument schválený pověřenou právnickou osobou pro opakované nebo stálé použití, vytvořený podle zákona č. 22 a označený písmenným označením ČSN, jehož vydání bylo oznámeno ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „ÚNMZ“). Česká technická norma není obecně závazná.

Určená norma – pro specifikaci konkrétních technických požadavků na výrobky, vyplývajících z některého nařízení vlády nebo jiného technického předpisu, může ÚNMZ, po dohodě s ministerstvy a jinými ústředními správním úřady, určit české technické normy, další technické normy nebo technické dokumenty obsahující technické požadavky.

Harmonizovaná česká technická norma – přejímá-li plně požadavky stanovené evropskou normou nebo harmonizačním dokumentem, které uznaly orgány Evropského společenství jako harmonizovanou evropskou normu.

 

OtázkaCo je Průmysl 4.0?

Odpověď:

Průmysl 4.0 je národní iniciativa prezentovaná v září 2015 Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, která navazuje na koncept představený na Hannoverském veletrhu v roce 2013. Více zde.