Systémy BRC a IFS

Motto: „Bezpečné potraviny musí být pro moderní civilizaci samozřejmou součástí životní úrovně, stejně tak, jako čisté životní prostředí nebo vysoký standard kvality práce.

Přínosy certifikace dle standardu BRC a IFS:

 • plnění požadavků nejnáročnějších zákazníků (obchodních řetězců a nadnárodních společností)
 • prokázání plnění požadavků nad rámec minimálních požadavků daných národní legislativou
 • garance stálosti výrobního procesu a tím i stabilní a vysokou kvalitu poskytovaných služeb a produktů zákazníkům
 • prokázání vhodnosti, účinnosti a efektivnosti vybudovaného systému třetí nezávislou stranou
 • zkvalitnění systému řízení, zdokonalení organizační struktury organizace
 • zlepšení pořádku a zvýšení efektivnosti v celé organizaci
 • optimalizace nákladů – snížení provozních nákladů i nákladů na neshodné výrobky, úspora surovin, energie a dalších zdrojů
 • snížení ekonomických ztrát ve vztahu k označování, přesnosti plnění, vážení atd.
 • zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů
 • snadnější získání státních zakázek

Základní norma pro systém řízení bezpečnosti potravin:

 • BRC (British Retail Consortium) – systémem BRC jsou obecně nazývány systémy vysokého standardu a správné provozní praxe v potravinářských provozech, které jsou vybudovány na základě normativního dokumentu BRC Global Standard- Food nebo BRC/IoP Packaging Standard. Normy BRC definují požadavky související se zajišťováním bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a jsou uznávány obchodními řetězci. Záměrem BRC je především stanovení požadavků na zabezpečení zdravotně nezávadných potravin při výrobě. Standard je používán i v oblasti stravování, při výrobě přídavných látek, či při výrobě obalů a balicích materiálů určených pro potravinářství.
 • IFS (International Food Standard) – norma je německo-francouzským protějškem anglické normy BRC. Záměrem IFS je stanovení požadavků na zabezpečení zdravotně nezávadných potravin při výrobě. Shoda s touto normou je zjišťována na bázi kontrolního seznamu dotazů.