Tvorba projektů

Cílem společnosti je připravovat projekty, které podporují podnikatelskou činnost našich zákazníků, které považujeme za vážené klienty. Politikou společnosti není plošná tvorba projektů, ale zpracování menšího počtu kvalitních záměrů u nichž jsme přesvědčeni a přijatelnosti a dlouhodobé udržitelnosti.

Při tvorbě projektů vycházíme z předem připravené anylýzy projektového záměru, na jejímž základě klientům doporučujeme další postup, nebo oznamujeme, že záměr je z pohledu našich zaměstnanců nereálný a pro řídící orgán pravděpodobně nepřijatelný.

Z této filozofie vychází i cenová politika společnosti, která je koncipována tak, že klient hradí zpracování projektu až v případě schválení projektu k finacování z veřejných zdrojů a finanční riziko neschválení dotace tak nese výhradně naše společnost.

Zpracování projektů se týká především operačních programů Podnikání a investice (OPPI), Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).