CSR

SA 8000 je celosvětově uznávaná jako standard sociální odpovědnosti a je významným mezinárodně platným normativním předpisem společensky odpovědného řízení lidských zdrojů. Standard zahrnuje ucelenou škálu dílčích problematik Human Resources (HR). Organizace, které usilují o udržitelný rozvoj musí trvale pracovat s ekonomickými, environmentálními i sociálními aspekty, které tvoří základní pilíře dopadů jejich činnosti.

Přínosy certifikace SA8000:

  • Prokazatelný závazek k sociálně odpovědnému, etickému podnikání
  • Ochrana vaší značky a jména
  • Zlepšení renomé ve vašem okolí jako společensky odpovědného podniku
  • Důvěra zákazníků a pozitivní vnímání ze strany investorů

Norma SA 8000:2008
Společenská odpovědnost dle mezinárodní normy SA 8000:2008 (Social Accountalility), upravuje a monitoruje především pracovní podmínky zaměstnanců. Mezinárodní norma SA 8000 je založena na konvenci Mezinárodní organizace práce (ILO), světové deklaraci lidských práv a v úmluvě o právech dětí. Standard SA 8000 umožňuje rozvíjet takový systém managementu, který ctí sociálně a společensky akceptovatelné pracovní podmínky, včetně zaměstnávání dětí, dodržování pracovní doby, mzdové politiky, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a všeobecných pracovních podmínek.