Administrace projektů

Administrace projektů navazuje na zpracování a tvorbu projektů a týká se výhradně schválených žádostí o finanční podporu.

Společnost preferuje metodické vedení zaměstnanců příjemce dotace před dodavatelskou administrací, neboť tak je zajištěna kontinuita projektu po celou dobu jeho trvání  přímá vazba k příjemci dotace.