Systémy kritických a kontrolních bodů HACCP

Co to je HACCP?
HACCP je soubor preventivních opatření zajišťujících zdravotní nezávadnost potravin a pokrmů

Přínosy?
Splnění zákonné povinnosti pro všechny výrobce a prodejce potravin HACCP je zákonnou povinností
od 1.5.2004 pro všechna zařízení veřejného stravování ( vyhl. 137/2004 Sb.) a od 1.5.2005 pro všechny obchodníky uvádějícími do oběhu potraviny ( vyhl. 147/1998 Sb.).
Garance stálosti výrobního procesu a vysoké kvality služeb.
Zlepšení pořádku a zvýšení efektivnosti procesů.
Zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů.