Certifikace

Certifikace systému řízení je potvrzení shody zavedeného systému v organizaci, s požadavky zvolené normy a poskytuje nezávislé potvrzení vydané třetí stranou (certifikačním orgánem).

Důvody k certifikaci shody systému řízení kvality:

 • Prokázání všeobecně uznávaného posouzení o prověření systému řízení v organizaci
 • Prokázání závazku k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů
 • Zvýšení důvěryhodnosti u zákazníků a poskytování služeb i nejnáročnějším z nich
 • Zvýšení důvěryhodnosti u veřejnosti a státních kontrolních orgánů
 • Plnění podmínek pro účast ve výběrových řízeních a trendech
 • Plnění podmínek pro získání finančních prostředků z programů podpory financovaných ze strukturálních fondů EU nebo ze státního rozpočtu ČR
 • Deklarování systému zajišťujícího trvalé udržování kvality výrobků a služeb i garance stálosti výrobního procesu

Certifikaci provádějí výhradně akreditované certifikační orgány.

Jde o oficiální uznání způsobilosti akreditovaného subjektu k výkonu činnosti v rozsahu dokumentovaném na Osvědčení o akreditaci a specifikovaném v Příloze k Osvědčení o akreditaci. V ČR je vytvořen akreditační systém, který spravuje Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) jako národní akreditační orgán. ČIA je plným členem mezinárodních organizací EA (European Co-operation for Accreditation), ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) IAF (International Accreditation Forum). Na základě kladných výsledků mezinárodních auditů (tzv. evaluace) je ČIA v současné době signatářem následujících dohod o vzájemném uznávání výsledků akreditace:

 • MLA EA – dohoda o vzájemném uznávání výsledků akreditace v oblasti zkoušení, kalibrací a certifikací systémů (QMS, EMS, inspekcí).
 • MRA ILAC – dohoda o vzájemném uznávání výsledků akreditace v oblasti zkoušení, kalibrací.
 • MLA IAF – dohoda o vzájemném uznávání výsledků akreditace v oblasti certifikace systémů kvality dle norem řady ISO 9000 a certifikace EMS dle ISO 14001 a certifikace výrobků.

Jde o dozor technologických procesů v podnikatelských subjektech vč.:

 • dozorů nad procesy u výrobců nebo u jeho dodavatelů
 • zákaznických auditů
 • asistence při výběru způsobilých dodavatelů
 • posouzení schopností výrobce či jeho dodavatelů plnit požadavky vzájemně zezávazněných technických norem