Systémy řízení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci

Motto:  „Aktivní přístup k bezpečnosti práce, krizím a úrazům je politikou předcházení budoucím problémům.

Co je OHSAS?
OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Specification) je soubor pravidel umožňujících trvalou bezpečnost a ochranu zdraví při práci, který je kompatibilní se systémy dle norem ISO.a který umožňuje organizacím řídit svoje rizika, při a neustálém zlepšovat se v této oblasti

OHSAS 18001 je mezinárodní standard týkající se systému řízení bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracovníků. Je koncipována, aby byla použitelná pro organizace všech typů a velikostí a navazuje svojí strukturou na normy ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001 tak, aby bylo možno vytvořit integrovaný systém řízení organizace. Je proto přirozeným procesem, že ochranu zdraví organizace postupně zahrnují do svého již vybudovaného systému řízení kvality či EMS.

Proč zavádět systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci?

  • Dosažení trvalého souladu činností s právními předpisy v oblasti BOZP
  • Snížení pracovních úrazů a nemocí z povolání
  • Zvýšení důvěry veřejnosti a kontrolních orgánů
  • Zvýšení hodnoty organizace
  • Prokázání systematického omezování rizik, resp. nebezpečí, které ohrožují bezpečnost a zdraví všech osob ovlivňovaných činnostmi, výrobky nebo službami organizace
  • Omezení výskytu nemocí z povolání a pracovních úrazů
  • Minimalizace nákladů spojených s nehodami na pracovišti

Základní norma pro systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

  • ČSN OHSAS 18001:2008 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Specifikace (Occupational health and safety management systems – Specification) – norma je koncipována, aby byla použitelná pro organizace všech typů a velikostí a navazuje svojí strukturou na normy ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001 tak, aby bylo možno vytvořit integrovaný systém řízení organizace

Inspiraci, jak k bezpečnosti práce v žádném případě nepřistupovat můžete načerpat z následujících fotografií:

Obrázek zvětšíte kliknutím