Systémové poradenství

PROČ BUDOVAT MANAŽERSKÉ SYSTÉMY

  • Certifikát slouží jako vizitka odpovědnosti pro obchodní partnery
  • Zavedení a certifikace systému řízení kvality zvyšuje důvěryhodnost firmy
  • Získání certifikátu umožňuje firmě se ucházet o lukrativnější zakázky
  • Závazek k systémovému přístupu podléhá nezávislému ověřování – prevence samovolného opuštění nastavených přístupů
  • Poradce přináší do firmy profesionální, nezávislý, komplexní a přitom účelově zaměřený pohled na organizaci
  • Poradce rovněž předává firmě zkušenosti z jiných firem a tím udržuje určitý manažerský „benchmarking“