systemporada

Ostatní systémy

Ostatní systémy jsou ve většině případů integrací výše uvedených standardů, zapracovaných do specifických podmínek konkrétních podnikateských subjektů nebo dílčími částmi těchto systémů, v případě, že komplexní standard je pro organizaci nevyužitelný. Typickým příkladem je nevyužitelná šíře standardu SA 8000 a uplatňování využitelné části týkající se Rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce.

Profil společnosti

demo pie

  • 01 Poradenství
  • 02 Projekty
  • 03 Certifikace
  • 04 Dotace
  • 05 Školení