systemporada

Systémy BRC a IFS

selex23

Motto: "Bezpečné potraviny musí být pro moderní civilizaci samozřejmou součástí životní úrovně, stejně tak, jako čisté životní prostředí nebo vysoký standard kvality práce."

Přínosy certifikace dle standardu BRC a IFS:
•    plnění požadavků nejnáročnějších zákazníků (obchodních řetězců a nadnárodních společností);
•    prokázání plnění požadavků nad rámec minimálních požadavků daných národní legislativou;
•    garance stálosti výrobního procesu a tím i stabilní a vysokou kvalitu poskytovaných služeb a produktů zákazníkům;
•    prokázání vhodnosti, účinnosti a efektivnosti vybudovaného systému třetí nezávislou stranou;
•    zkvalitnění systému řízení, zdokonalení organizační struktury organizace;
•    zlepšení pořádku a zvýšení efektivnosti v celé organizaci;
•    optimalizace nákladů - snížení provozních nákladů i nákladů na neshodné výrobky, úspora surovin, energie a dalších zdrojů;
•    snížení ekonomických ztrát ve vztahu k označování, přesnosti plnění, vážení atd.
•    zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů
•    snadnější získání státních zakázek

Základní norma pro systém řízení bezpečnosti potravin:
•    BRC (British Retail Consortium) - systémem BRC jsou obecně nazývány systémy vysokého standardu a správné provozní praxe v potravinářských provozech, které jsou vybudovány na základě normativního dokumentu BRC Global Standard- Food nebo BRC/IoP Packaging Standard. Normy BRC definují požadavky související se zajišťováním bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a jsou uznávány obchodními řetězci. Záměrem BRC je především stanovení požadavků na zabezpečení zdravotně nezávadných potravin při výrobě. Standard je používán i v oblasti stravování, při výrobě přídavných látek, či při výrobě obalů a balicích materiálů určených pro potravinářství.
•    IFS (International Food Standard) - norma je německo-francouzským protějškem anglické normy BRC. Záměrem IFS je stanovení požadavků na zabezpečení zdravotně nezávadných potravin při výrobě. Shoda s touto normou je zjišťována na bázi kontrolního seznamu dotazů.

Profil společnosti

demo pie

  • 01 Poradenství
  • 02 Projekty
  • 03 Certifikace
  • 04 Dotace
  • 05 Školení