dotaceaprojekty

Tvorba projektů

selex21

Cílem společnosti je připravovat projekty, které podporují podnikatelskou činnost našich zákazníků, které považujeme za vážené klienty. Politikou společnosti není plošná tvorba projektů, ale zpracování menšího počtu kvalitních záměrů u nichž jsme přesvědčeni a přijatelnosti a dlouhodobé udržitelnosti.

Při tvorbě projektů vycházíme z předem připravené anylýzy projektového záměru, na jejímž základě klientům doporučujeme další postup, nebo oznamujeme, že záměr je z pohledu našich zaměstnanců nereálný a pro řídící orgán pravděpodobně nepřijatelný.

Z této filozofie vychází i cenová politika společnosti, která je koncipována tak, že klient hradí zpracování projektu až v případě schválení projektu k finacování z veřejných zdrojů a finanční riziko neschválení dotace tak nese výhradně naše společnost.

Zpracování projektů se týká především operačních programů Podnikání a investice (OPPI), Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

Profil společnosti

demo pie

  • 01 Poradenství
  • 02 Projekty
  • 03 Certifikace
  • 04 Dotace
  • 05 Školení