Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje ve verzi pro jednání Pracovní skupiny 8. září 2016, je návrhem dlouhodobého strategického přístupu vlády a příslušných krajů ke změnám, které podpoří, usnadní a zrychlí restrukturalizaci hospodářství ve strukturálně postižených krajích.

Zpracování návrhu Strategického rámce bylo zadáno MMR v červnu 2016 na základě Usnesení vlády ČR č. 826 ze dne 19. října 2015. Strategický rámec navazuje na podrobnou Vstupní problémovou analýzu zpracovanou v lednu až březnu 2016, která byla opakovaně projednána Pracovní skupinou pro restrukturalizaci a v dubnu schválena Meziresortní pracovní skupinou jako východisko pro zpracování Strategie hospodářské restrukturalizace.

Návrh Strategického rámce představuje mezičlánek mezi „Vstupní analýzou“ a plnou Strategií hospodářské restrukturalizace. Strategický rámec záměrně neobsahuje akční plán, jímž se bude strategie realizovat, a to především proto, že akční plán je třeba projednat s představiteli příslušných krajů.

Vstupní analýza strategického rámce hospodářského rozvoje Ústeckého kraje

Vstupní analýza - Příloha č. 1 Makroekonomická data

Vstupní analýza - Příloha č. 2 Souhrn rozhovorů

Strategický rámec - Plná verze (pracovní materiál)

Strategický rámec

Projekty

Demo

Pomáháme při koncepci a správě prokjetů financovaných z fondů EU a rozpočtu české Republiky

čtěte více

Certifikace jakosti

Demo

Nabízíme ucelené a kompletní poradenství v oboru mezinárodních systémů pro řízení jakosti

čtěte více

Systémové poradenství

Demo

Provádíme systémové poradenství od řízení jakosti po enviromentální management a sociální odpovědnost firem

čtěte více

Profil společnosti

demo pie

  • 01 Poradenství
  • 02 Projekty
  • 03 Certifikace
  • 04 Dotace
  • 05 Školení